Ageeth Schuringa Administraties & Belastingadviseur

Nieuws

Hier tref je de 10 meest recente artikelen. In ons archief kan je op trefwoord de artikelen zoeken die jouw interesse hebben.

09 nov, 2015

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze in de wet uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door uw belastingschulden nog voor de jaarwisseling te betalen, kunt u een hogere belastingheffing in box 3 voorkomen.

05 nov, 2015

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak over welke wetgeving op het gebied van de sociale verzekering van toepassing is in een bijzondere situatie. Het gaat om een in Nederland wonende werkneemster die drie maanden onbetaald verlof nam en in die periode als skilerares in Oostenrijk werkte.

05 nov, 2015

Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2013 volgt dat bij de start van een onderneming vanuit het privévermogen ingebrachte vermogensbestanddelen voor de waarde in het economisch verkeer op de openingsbalans moeten worden gezet. Bij de inbreng van een woning vormt duurzame zelfbewoning een omstandigheid die de waarde kan beïnvloeden.

05 nov, 2015

Het wetsvoorstel Belastingplan 2016 bevat een voorstel om het zogenaamde emigratielek voor aanmerkelijkbelanghouders te dichten. Het emigratielek houdt in dat de Nederlandse belastingclaim op de waardeaangroei van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen door emigratie kan worden omzeild.

29 okt, 2015

Het Hof van Justitie EU heeft in 2014 in drie procedures gezegd dat het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in strijd is met het Europese recht.

29 okt, 2015

Aannemers van werk en inleners van personeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van premies en loon- en omzetbelasting door onderaannemers en uitleners van personeel.

29 okt, 2015

De ministers van Wonen en Rijksdienst en van Financiën hebben de hypotheeknormen voor 2016 bekend gemaakt. Ten opzichte van de hypotheeknormen van 2015 verandert er volgend jaar weinig. Wel kunnen tweeverdieners meer geld lenen voor de aankoop van een huis.

29 okt, 2015

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 in de Tweede Kamer hebben twee onderwerpen veel aandacht gekregen. Het gaat om de voorgestelde wijzigingen in box 3 en de bestrijding van het emigratielek in box 2.

22 okt, 2015

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel, dat de afschaffing van de VAR regelt, heeft de staatssecretaris van Financiën voorgesteld om de invoering uit te stellen tot 1 april 2016. Aanvankelijk was 1 januari 2016 de beoogde datum van inwerkingtreding. De reden voor dit uitstel is tweeledig.

22 okt, 2015

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst heeft de staatssecretaris enkele versoepelingen toegezegd. Het wetsvoorstel bevat een gewenningsperiode van één jaar, waarin van papieren naar elektronische berichten wordt overgestapt.